Cod PH12  PH13 PH14
Modele Suportate Sako 85 S/M  Sako 85 M   Sako 85 L/XL